Vyberte stránku

Podpora pro databáze

Služby podpory pro databáze

 

Mnoho společností čelí problémům s pomalými databázemi. Hledáte služby podpory pro databáze pro vaše podnikání? Quistor vám může pomoci.

Quistor nabízí audity databází Oracle a Microsoft SQL Server s cílem zjistit základní problémy a navrhnout možná řešení.

Audity databází

Quistor má standardní způsob provádění auditu databází. Audit databáze bude proveden na následujících částech:

 • Hardwaru na kterém databáze běží.
 • Použitý databázový software, verze, aktualizace, atd.
 • Konfigurace a nastavení databáze.
 • Záloha a obnova databáze.
 • Možnosti failover / replika databáze.
 • Nastavení bezpečnosti uvnitř databáze.
 • Výkon databáze.
 • Aktuální výstrahy, úlohy a monitorování databáze.
 • Konkrétní problémy s vaší databází.

Možná vylepšení

Poté, co Quistor provede audit databáze, budete vědět, jak vaší databázi vylepšit.

Quistor vám může pomoci na každém kroku. Příklady vylepšení mohou být:

 • Upgrade databáze.
 • Zvýšení bezpečnosti vaší databáze.
 • Zvýšení výkonu vaší databáze.
 • Získání lepšího scénáře zotavení po katastrofě pro vaši databázi.
 • Vyřešení potřeby implementace scénáře replikace za účelem snížení zátěže vaší produkční databáze.
 • Přesun vaší databáze do cloudové / autonomní databáze nebo databáze Exadata.
 • Lepší monitorování vaší databáze.

Servery Microsoft SQL Servers

Pro servery Microsoft SQL Servers také nabízíme:

 • SQL Server Reporting Services pro tvorbu reportů.
 • SQL Server Integration Services pro programování a integraci s jinými datovými zdroji.
 • SQL Server Analysis Services pro skladovací řešení BI.

Máte zájem o audit databáze? Klikněte na následující tlačítko.

Máte dotaz? Potřebujete více informací? Kontaktujeme vás během jednoho dne.

Souhlasím aby společnost Quistor zpracovala a uložila informace zadané výše.

2 + 12 =