Vyberte stránku

Prohlášení o ochraně soukromí

Toto je prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Quistor. Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují, jak shromažďujeme, používáme a sdílíme vaše osobní údaje (dále také „údaje“).

K čemu používáme vaše osobní údaje?

 • Vaše osobní údaje používáme pro následující účely:
 • Pro identifikační účely;
 • Pro oslovování správným titulem;
 • Abychom mohli vykonávat naši správu;
 • Abychom s vámi byli schopni komunikovat;
 • Abychom byli schopni zpracovávat platby, fakturovat a sledovat naši (finanční) správu;
 • Abychom byli schopni poskytovat podporu / údržbu našim zákazníkům;
 • Abychom vás mohli telefonicky oslovit s našimi nabídkami, novinkami, informacemi a zákaznickými průzkumy;
 • Abychom mohli přizpůsobit vaši uživatelskou zkušenost. Your information helps us to better respond to your individual needs;
 • Pro zpracování transakcí;
 • Pro zasílání pravidelných e-mailů. E-mailová adresa, kterou zadáte pro zpracování objednávky, může být použita k zasílání informací a aktualizací týkajících se vaší objednávky, a přijímání příležitostných zpráv o společnosti, aktualizacích, souvisejících informacích o produktech nebo službách atd.;
 • Pro tvorbu a analýzu statistiky návštěvníků;
 • Abychom sledovali chování procházení / klikání na naší webové stránce a tím vylepšovali naši webovou stránku a udělali ji uživatelsky přívětivější a zajímavější;
 • Abychom maximalizovali uživatelský komfort;
 • Abychom maximalizovali užitečnost našich nabídek;
 • Abychom zajistili vysoký standard našich služeb, který vaše společnost potřebuje;
 • Abychom předvídali a analyzovali vaše budoucí potřeby.

 

„Právní základy“ pro používání vašich osobních údajů

Quistor používá vaše osobní údaje pouze na základě následujících právních základů:

 • Vaše svolení;
 • Údaje jsou vyžadovány pro plnění smlouvy, kterou máme s vámi nebo jíž jste stranou;
 • Údaje jsou vyžadovány pro splnění naší zákonné povinnosti;
 • Údaje jsou nezbytné pro náš oprávněný zájem nebo zájem jiné strany. Týká se těchto „oprávněných zájmů“:

  • Náš zájem na udržování (obchodního) vztahu s našimi zákazníky;
  • Náš obchodní zájem získat větší přehled o našich uživatelích a zákaznících a jejich přáních;
  • Náš obchodní zájem na poskytování dobré podpory (služby) našim zákazníkům;
  • Náš zájem na zabezpečení údajů našich zákazníků a dalších vztahů; – Náš obchodní zájem týkající se poskytování (přímých) marketingových aktivit.

Jste povinni poskytnout své osobní údaje?

Ano, někdy vás požádáme o poskytnutí určitých údajů. Pokud nám tyto údaje nechcete poskytnout, nemůžeme s vámi uzavřít smlouvu.

Údaje potřebujeme, abychom s vámi mohli jednat a uzavřít tuto smlouvu.

Údaje také potřebujeme, abychom splnili naše zákonné povinnosti.

Předávání osobních údajů třetím stranám

V zásadě budou vaše osobní údaje zpracovávány pouze společností Quistor, nicméně poskytujeme služby třetím stranám.

Vaše osobní údaje můžeme sdílet s takovými třetími stranami, na které se vztahují povinnosti v souladu s tímto Prohlášením o ochraně osobních údajů a jakýmikoli dalšími příslušnými opatřeními týkajícími se důvěrnosti a zabezpečení.

Tyto třetí strany mohou zpracovávat vaše osobní údaje pouze pod podmínkou, že vaše údaje používají pouze naším jménem a na základě našich pokynů.

We may share your Personal Data to the following third parties:

 • ICT společnosti Využíváme ICT společnosti, jako jsou správci webových stránek a hostingové společnosti, které ukládají a spravují osobní údaje. Tyto ICT společnosti sídlí v i mimo Evropský hospodářský prostor (EHP);
 • Společnosti ve skupině. Údaje předáváme pro výše uvedené účely společnostem ve skupině. Tyto skupiny ve společnosti se nacházejí v Nizozemsku, Španělsku a Velké Británii;
 • Účetní Informace v naší finanční správě musíme předat našim účetním. Naši účetní mají sídlo v Nizozemsku, Španělsku, Belgii, Francii, Itálii, Velké Británii a České republice;
 • Agentura pro vymáhání pohledávek. Splatnou pohledávku (částku faktury) můžeme předat inkasní agentuře. Pokud tak učiníme, přeneseme pouze údaje nezbytné k provedení vymáhání. Agentura pro vymáhání pohledávek bude poté sídlit v Nizozemsku, Španělsku, Belgii, Francii, Itálii, Velké Británii nebo České republice;
 • Vládní agentury. Může se od nás vyžadovat poskytnutí osobních údajů vládním agenturám. Tyto vládní agentury se nacházejí v Nizozemsku, Španělsku, Belgii, Francii, Velké Británii nebo České republice;

Předávání osobních údajů mimo Evropský hospodářský prostor (EHP)

Některé z třetích stran popsaných v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů, které nám poskytují služby na základě smlouvy, sídlí mimo Evropský hospodářský prostor a v jiných zemích, které nemusí mít rovnocenné zákony na ochranu soukromí a údajů jako v zemi, ve které sídlíte. Když sdílíme informace s těmito stranami, využíváme pravidel pro Ochranu osobních údajů sjednaných mezi Evropskou Unií a USA (tzv. EU-U.S. Privacy Shield Frameworks), standardní smluvní ustanovení o ochraně údajů schválená Evropskou komisí, závazná pravidla společnosti pro přenosy zpracovatelům údajů nebo jiné vhodné právní mechanismy pro zabezpečení přenosu.

Osobní údaje přijaté od jiných stran

Osobní údaje můžeme obdržet od následujících stran:

 • Linkedin. Online sociální síť, která je založena ve Spojených státech;
 • Dun&Bradstreet. Jedná se o společnost, která poskytuje obchodní data, analytiku a přehledy pro podnikání. Tato strana má sídlo v Nizozemsku;
 • Hubspot. Toto je softwarová platforma pro příchozí marketing, která má sídlo v USA.
 • Hunter. Tato společnost je integrována se společností Hubspot a má sídlo v USA;
 • Facebook. Web sociální sítě se sídlem v USA;
 • Twitter. Web sociální sítě se sídlem v USA;
 • YouTube. Web pro sdílení videí se sídlem v USA.

Můžeme obdržet následující osobní údaje od těchto třetích stran:

 • Jméno a příjmení;
 • Adresa (název ulice, číslo domu, PSČ, město a země);
 • Telefonní číslo (mobilní);
 • Pracovní pozice;
 • Emailová adresa.

Uchovávání údajů

Vaše osobní údaje budou společností Quistor uchovávány pouze tak dlouho, jak je požadováno pro účely, pro které byly shromážděny, nebo tak, jak to vyžaduje zákon.
Obecně používáme následující doby uchování údajů:

Kategorie

Doba uchovávání údajů

Údaje o zákazníkovi (jméno a adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo)

Až 2 roky po poslední transakci

Fakturační údaje, údaje o transakcích a další finanční údaje

7 let na základě zákonné povinnosti o uchovávání údajů pro daňové účely

Data v administraci

Dokud máte se společností Quistor smlouvu nebo jiný vztah a až 2 roky poté

Informace o účtu (přihlašovací jméno, hesla)

Dokud máte účet

Přihlašovací údaje sociálních médií

Až 1 rok po poslední návštěvě webu

Korespondence

Dokud máte se společností Quistor smlouvu nebo jiný vztah a až 2 roky poté

IP adresa

Až 6 měsíců po poslední návštěvě webu

Informace o chování při procházení webu

Až 6 měsíců po poslední návštěvě webu

ID souborů cookie

Příslušné podmínky najdete v našem Prohlášení o souborech cookies

Údaje o poloze

Až 3 měsíce po vygenerování dat

Informace o kontrolách kredibility

Až 6 měsíců po poslední kontrole

Informace, které zadáte na webu, aby se zobrazily na webu

Dokud jsou informace relevantní k zobrazení na webových stránkách

Informace týkající se soudních řízení

Dokud je to nutné k provedení soudního řízení nebo k prokázání našich práv v soudním řízení

 

Vaše práva

V každém případě máte na základě právních předpisů následující práva týkající se vašich osobních údajů:V každém případě máte na základě právních předpisů následující práva týkající se vašich osobních údajů:

 • požadovat kopii vašich osobních údajů;
 • požadovat přístup (nahlédnutí) k vašim osobním údajům;
 • získat informace o zpracování vašich osobních údajů;
 • právo na opravu nesprávných údajů;
 • vyplňovat neúplné informace vzhledem k účelům, pro které jsou údaje shromažďovány a / nebo používány;
 • v určitých případech právo na výmaz vašich osobních údajů;
 • v určitých případech „omezit“ vaše osobní údaje;
 • v určitých případech vznést námitku proti použití (zpracování) vašich osobních údajů;
 • pokud jste udělili povolení k použití vašich osobních údajů, máte právo toto povolení odvolat. Odstoupení se poté vztahuje na budoucí použití vašich osobních údajů;
 • pokud jste sami poskytli osobní údaje nebo pokud jste vytvořili osobní údaje (například na základě vašeho používání našich služeb) a pokud jste k tomu dali svolení, nebo jsou osobní údaje vyžadovány pro plnění smlouvy , a pokud jsou údaje zpracovávány elektronicky: získat vaše osobní údaje ve strukturovaném a běžném formátu a pokud je to technicky možné, předat tyto údaje takovým způsobem jiné straně;
 • podat stížnost příslušnému orgánu dozoru nad ochranou soukromí (může to být orgán dozoru v zemi vašeho obvyklého bydliště, zemi, kde vykonáváte svou práci, nebo kde (údajně) došlo k porušení právních předpisů o ochraně soukromí).

Máte právo nás kontaktovat prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v části „V případě dotazů nebo stížností“

V určitých případech můžeme mít právo vaši žádost odmítnout. V takovém případě vám vysvětlíme, proč jsme žádost odmítli. Je možné, že s vámi již nebudeme moci uzavřít smlouvu, pokud od vás nebudeme mít určité údaje. V případě potřeby vám to vysvětlíme.

Pokud použijeme vaše údaje pro účely přímého marketingu a požádáte nás, abychom je k tomuto účelu přestali používat, uděláme to.

V elektronických komerčních zprávách je vždy zahrnuto tlačítko pro odhlášení, takže se můžete odhlásit z odběru těchto zpráv.

V telemarketingu upozorníme na vaše právo odhlásit se při každém hovoru prostřednictvím „registru osob, které si nepřejí být telefonicky kontaktovány“. Kromě toho máte také právo požádat nás, abyste nebyli telefonicky kontaktováni. Této žádosti vyhovíme.

Změny tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů můžeme čas od času revidovat. Naše používání vašich osobních údajů se bude řídit nejnovější verzí těchto zásad, která bude vždy k dispozici na našich webových stránkách. Pokud v tomto prohlášení provedeme změnu, která je podle našeho výhradního uvážení podstatná, upozorníme vás prostřednictvím aktualizace na webu nebo e-mailu na e-mailovou adresu přidruženou k vašemu účtu. Pokračováním v používání našich služeb po vstupu těchto změn v platnost souhlasíte s tím, že budete vázáni revidovaným Prohlášením o ochraně osobních údajů.

Kontaktujte nás

Quistor vítá otázky nebo komentáře k tomuto Prohlášení o ochraně osobních údajů.
Máte-li dotazy nebo stížnosti ohledně používání vašich osobních údajů, kontaktujte:
Quistor +31 164 213 300

Můžete také kontaktovat naše právní oddělení přímo prostřednictvím emailu contracts@quistor.com